Арга хэмжээний тойм

2022 оны зургаадугаар сарын 6 - 7

1-2-1 Mining Investment New York

2022 оны зургаадугаар сарын 13 - 15

PDAC 2022

2022 оны зургаадугаар сарын 14 - 15

Precious Metals Summit: PDAC One on One Meeting Program 2022

2022 оны есдүгээр сарын 13 - 16

Precious Metals Summit Beaver Creek

2022 оны аравдугаар сарын 12 - 15

New Orleans Investment Conference 2022

2019 9-р сарын 27-ны 12:10 - 12:30 хооронд ерѳнхийлѳгч, гүйцэтгэх захирал Петер Акерли илтгэл тавина. 

2019 оны 9-р сарын 27-ны 12:50-13:10 хооронд “Монгол улсын геологийн боломжууд” сэдэвт хэлэлцүүлэгт ерѳнхийлѳгч, гүйцэтгэх захирал Петер Акерли  панелистаар оролцоно. 

Цахим хуудас
2022 оны арван нэгдүгээр сарын 14 - 15

Precious Metals Summit Zurich 2022

Park Hyatt Zurich

Цахим мэдээнд бүртгүүлэх

Та ѳѳрийн имэйл хаягийг бүртгүүлснээр манай байгууллагын хэвлэлийн мэдээ, улирал ба жилийн тайлангууд, илтгэлүүд, мѳн бусад компанитай холбоотой мэдээллүүд танд автоматаар хүргэгдэхэд татгалзах зүйлгүй хэмээн мэдүүлсэнд тооцно. Та дээрх мэдээллүүдийг автоматаар хүлээн авахаас татгалзах боломжтой