МЭДЭЭ

2021-01-06
Эрдэнэ Ресурс Баян Хѳндий Алтны ордоос хойш 3.5 км зайд шинэ алтны нээлт хийлээ


© 2021 Erdene Resource Development Corp.
All rights reserved.
Website by Adnet