Хувьцааны мэдээ

TSX: ERD

Symbol ERD.TO
Last $0.45
High $0.47
Year High $0.50
Bid $0.45
Volume 185,514
Market Capitalization $131,350,040
Open $0.47
Low $0.45
Year Low $0.33
Ask $0.46
Change -0.02 (-3.23%)
As of November 29, 2021 12:20 pm PST

Share Structure

Total Shares: 275 million
Warrants: 47 million
Options: 16 million
Deferred Share Units: 6 million

As of September 24, 2021

Цахим мэдээнд бүртгүүлэх

Та ѳѳрийн имэйл хаягийг бүртгүүлснээр манай байгууллагын хэвлэлийн мэдээ, улирал ба жилийн тайлангууд, илтгэлүүд, мѳн бусад компанитай холбоотой мэдээллүүд танд автоматаар хүргэгдэхэд татгалзах зүйлгүй хэмээн мэдүүлсэнд тооцно. Та дээрх мэдээллүүдийг автоматаар хүлээн авахаас татгалзах боломжтой