Хувьцааны мэдээ

TSX: ERD

Symbol ERD.TO
Last $0.38
High $0.39
Year High $0.50
Bid $0.38
Volume 49,609
Market Capitalization $110,917,816
Open $0.39
Low $0.38
Year Low $0.35
Ask $0.38
Change -0.01 (-1.30%)
As of May 21, 2022 11:56 pm EDT

Share Structure

Total Shares: 294 million
Warrants: 45 million
Options: 13 million
Deferred Share Units: 6 million

As of April 1, 2022

Цахим мэдээнд бүртгүүлэх

Та ѳѳрийн имэйл хаягийг бүртгүүлснээр манай байгууллагын хэвлэлийн мэдээ, улирал ба жилийн тайлангууд, илтгэлүүд, мѳн бусад компанитай холбоотой мэдээллүүд танд автоматаар хүргэгдэхэд татгалзах зүйлгүй хэмээн мэдүүлсэнд тооцно. Та дээрх мэдээллүүдийг автоматаар хүлээн авахаас татгалзах боломжтой