Хувьцааны мэдээ

TSX: ERD

Symbol ERD.TO
Last $0.29
High $0.29
Year High $0.50
Bid $0.29
Volume 11,900
Market Capitalization $84,647,808
Open $0.29
Low $0.29
Year Low $0.25
Ask $0.29
Change 0.02 (7.41%)
As of September 28, 2022 05:46 pm EDT

Share Structure

Total Shares: 318 million
Warrants: 12 million
Options: 17 million
Deferred Share Units: 7 million

As of August 15, 2022

Цахим мэдээнд бүртгүүлэх

Та ѳѳрийн имэйл хаягийг бүртгүүлснээр манай байгууллагын хэвлэлийн мэдээ, улирал ба жилийн тайлангууд, илтгэлүүд, мѳн бусад компанитай холбоотой мэдээллүүд танд автоматаар хүргэгдэхэд татгалзах зүйлгүй хэмээн мэдүүлсэнд тооцно. Та дээрх мэдээллүүдийг автоматаар хүлээн авахаас татгалзах боломжтой