Хувьцааны мэдээ

TSX: ERD

Symbol ERD.TO
Last $0.39
High $0.39
Year High $0.50
Bid $0.38
Volume 286,078
Market Capitalization $132,555,496
Open $0.39
Low $0.38
Year Low $0.25
Ask $0.39
Change 0.01 (2.67%)
As of February 6, 2023 04:51 pm EST

Share Structure

Total Shares: 318 million
Warrants: 12 million
Options: 17 million
Deferred Share Units: 7 million

As of August 15, 2022

Цахим мэдээнд бүртгүүлэх

Та ѳѳрийн имэйл хаягийг бүртгүүлснээр манай байгууллагын хэвлэлийн мэдээ, улирал ба жилийн тайлангууд, илтгэлүүд, мѳн бусад компанитай холбоотой мэдээллүүд танд автоматаар хүргэгдэхэд татгалзах зүйлгүй хэмээн мэдүүлсэнд тооцно. Та дээрх мэдээллүүдийг автоматаар хүлээн авахаас татгалзах боломжтой