Хувьцааны мэдээ

TSX: ERD

Symbol ERD.TO
Last $0.38
High $0.38
Year High $0.45
Bid $0.38
Volume 1,900
Market Capitalization $130,872,000
Open $0.37
Low $0.37
Year Low $0.25
Ask $0.38
Change 0.02 (4.11%)
As of May 29, 2023 08:40 pm EDT

Share Structure   (As of May 8, 2023)

Total Shares: 344 million

Warrants: 25 million

Options: 18 million

Deferred Share Units: 7 million

Total F/D: 394 million

 

Цахим мэдээнд бүртгүүлэх

Та ѳѳрийн имэйл хаягийг бүртгүүлснээр манай байгууллагын хэвлэлийн мэдээ, улирал ба жилийн тайлангууд, илтгэлүүд, мѳн бусад компанитай холбоотой мэдээллүүд танд автоматаар хүргэгдэхэд татгалзах зүйлгүй хэмээн мэдүүлсэнд тооцно. Та дээрх мэдээллүүдийг автоматаар хүлээн авахаас татгалзах боломжтой