Танилцуулга, илтгэлүүд

2023.01.10
Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпораци Монголиан Майнинг Корпорэйшнтэй стратегийн түншлэлийн гэрээ байгууллаа

2023.01.10
Өндөр агуулга бүхий Хөндий Алтны Дүүргийг хөгжүүлэх нь, 2023 он 1-р улирал

2022.07.04
Greenfield Discovery of the Bayan Khundii Epithermal Gold Deposit, and Definition of the Khundii Mineral District, southwest Mongolia

Цахим мэдээнд бүртгүүлэх

Та ѳѳрийн имэйл хаягийг бүртгүүлснээр манай байгууллагын хэвлэлийн мэдээ, улирал ба жилийн тайлангууд, илтгэлүүд, мѳн бусад компанитай холбоотой мэдээллүүд танд автоматаар хүргэгдэхэд татгалзах зүйлгүй хэмээн мэдүүлсэнд тооцно. Та дээрх мэдээллүүдийг автоматаар хүлээн авахаас татгалзах боломжтой