ХОЛБОО БАРИХ

Хѳрѳнгѳ оруулагчийн харилцааны асуудлаар холбоо барих

Роберт Женкинс, CPA, CA
Санхүү хариуцсан захирал 
И-мэйл: rjenkins@erdene.com
Утас: 1-902-423-6419 (“GMT-3”)

А.Билгүүн, CFA
Бизнес хѳгжил хариуцсан дэд ерѳнхийлѳгч
И-мэйл: bilguun@erdene.com
Утас: 976-11-318532 (“GMT+8”)

Тѳв оффисын хаяг

Метрополитан Плейс 1480 тоот
Вайс гудамж 99, Халифакс хот,
Дартмаут хот, Нова Скошиа муж
Канад улс, В3А 4S5
Утас: 902-423-6419
Төлбөргүй шугам: 1-800-261-1422
И-мэйл: info@erdene.com

Монгол дахь оффисын хаяг

Монруд ХХК-ийн байр
2-р давхар
Нэгдсэн Үндэстний гудамж 6/6
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот
Монгол Улс
Утас: +976 11 319758
Факс: +976 11 315988
И-мэйл: uboffice@erdene.com

Цахим мэдээнд бүртгүүлэх

Та ѳѳрийн имэйл хаягийг бүртгүүлснээр манай байгууллагын хэвлэлийн мэдээ, улирал ба жилийн тайлангууд, илтгэлүүд, мѳн бусад компанитай холбоотой мэдээллүүд танд автоматаар хүргэгдэхэд татгалзах зүйлгүй хэмээн мэдүүлсэнд тооцно. Та дээрх мэдээллүүдийг автоматаар хүлээн авахаас татгалзах боломжтой

ХОЛБОО БАРИХ

Цахим мэдээнд бүртгүүлэх

Та ѳѳрийн имэйл хаягийг бүртгүүлснээр манай байгууллагын хэвлэлийн мэдээ, улирал ба жилийн тайлангууд, илтгэлүүд, мѳн бусад компанитай холбоотой мэдээллүүд танд автоматаар хүргэгдэхэд татгалзах зүйлгүй хэмээн мэдүүлсэнд тооцно. Та дээрх мэдээллүүдийг автоматаар хүлээн авахаас татгалзах боломжтой