ХОЛБОО БАРИХ

ХОЛБОО БАРИХ

Корпорацийн Канад дахь оффисын хаяг

Доусон Бриско
Компанийн хөгжил хариуцсан Дэд Ерөнхийлөгч
И-мэйл: dbrisco@erdene.com
Утас: 1-902-423-6419

Компанийн тѳв оффисын хаяг

Метрополитан Плэйс
99 Вайз Роуд, Өрөө 1480
Халифакс, Нова Скошиа
Канад улс, В3А 4S5
Утас: 902-423-6419
Төлбөргүй шугам: 1-800-261-1422
И-мэйл: info@erdene.com

Монгол дахь оффисын хаяг

Монруд ХХК-ийн байр
2-р давхар
Нэгдсэн Үндэстний гудамж 6/6
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот
Монгол Улс
Утас: +976 11 319758
Факс: +976 11 315988
И-мэйл: uboffice@erdene.com

Цахим мэдээнд бүртгүүлэх

Та ѳѳрийн имэйл хаягийг бүртгүүлснээр манай байгууллагын хэвлэлийн мэдээ, улирал ба жилийн тайлангууд, илтгэлүүд, мѳн бусад компанитай холбоотой мэдээллүүд танд автоматаар хүргэгдэхэд татгалзах зүйлгүй хэмээн мэдүүлсэнд тооцно. Та дээрх мэдээллүүдийг автоматаар хүлээн авахаас татгалзах боломжтой

ХОЛБОО БАРИХ


© 2018 Erdene Resource Development Corp.
All rights reserved.
Website by Adnet