Лавлах

Хөрөнгө оруулагчийн харилцааны асуудлаар холбоо барих

Шон Туффорд

Метрополитан Плейс 1480 тоот
Вайс гудамж 99, Халифакс хот,
Дартмаут хот, Нова Скошиа муж

Канад улс, В3А 4S5
Утас: 902-423-6419
Факс: 902-423-6432

Тѳв оффисын хаяг

Метрополитан Плейс 1480 тоот
Вайс гудамж 99, Халифакс хот,
Дартмаут хот, Нова Скошиа муж
Канад улс, В3А 4S5

Утас: 902-423-6419
Факс: 902 423 6432
И-мэйл: info@erdene.com

Монгол дахь оффисын хаяг

Монруд ХХК-ийн байр
2-р давхар
Нэгдсэн Үндэстний гудамж 6/6
Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот
Монгол Улс

Утас: 976 11 319758
Факс: 976 11 315988
И-мэйл: uboffice@erdene.com

Аудитор

KPMG LLP
Мэргэшсэн нягтлан бодогчид
Халифакс хот, Нова Скошиа муж, Канад улс

Хувьцаа бүртгэгч

Канадын Компьютершэйр траст компани
Пөрдис Варф тауэр 2, Өрөө 2008,
1969 Аппер Ватер стрийт,
Халифакс хот, Нова Скошиа муж
Канад улс, B3J 3R7

Хуулийн зөвлөх

МакИннес Күүпер, Канад улс
 

Хөрөнгийн биржийн бүртгэл

Торонтогийн хөрөнгийн бирж (TSX)
Симбол: ERD

Moнголын хѳрѳнгийн бирж (MSE)
Симбол: ERDN

Цахим мэдээнд бүртгүүлэх

Та ѳѳрийн имэйл хаягийг бүртгүүлснээр манай байгууллагын хэвлэлийн мэдээ, улирал ба жилийн тайлангууд, илтгэлүүд, мѳн бусад компанитай холбоотой мэдээллүүд танд автоматаар хүргэгдэхэд татгалзах зүйлгүй хэмээн мэдүүлсэнд тооцно. Та дээрх мэдээллүүдийг автоматаар хүлээн авахаас татгалзах боломжтой