Нууцлалын бодлого

ТОЙМ

Бид вебсайтын чанарыг дээшлүүлэх, статистикийн судалгаанд зориулан вебсайтад нэвтрэх үед таны ерѳнхий мэдээллийг автоматаар бичих, ашиглах магадлалтай. Энэхүү ерѳнхий мэдээлэлд:

  • Интернет үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагын интернет домайн, тухайлбал вебсайтад орж буй IP хаяг зэрэг,
  • Хэрэглэгчийн үйлдлийн системийн талаар мэдээлэл, Windows, Мacintosh эсэх,
  • Вебсайтад орсон тухай огноо болон хугацаа, бусад вебсайтаас линкээр дамжуулан орсон тохиолдолд тухайн вебсайтын линкийн мэдээлэл зэрэг багтана.

Мѳн бид “cookies”-ээр дамжуулан хэрэглэгчдийн сонирхолд тохирсон мэдээллийг санал болгох боломжтой. Cookie нь тухайн интернет хѳтчѳѳр дамжуулан хэрэглэгчид хүрэх хэсэг мэдээллийн цуглуулга бѳгѳѳд хатуу дискэнд хадгалагдах магадлалтай. Энэ нь хувийн мэдээллийг хадгалахгүй бѳгѳѳд зѳвхѳн веб мэдээллийг ашиглан хэрэглэгчийн цаг хугацааг хэмнэхэд хэрэглэдэг. Олон интернет хѳтѳч нь Cookie-г хаах, хард диск дээр хадгалах тохиолдолд мэдээлэх зэрэг арга хэмжээг авдаг.

Цахим мэдээнд бүртгүүлэх

Та ѳѳрийн имэйл хаягийг бүртгүүлснээр манай байгууллагын хэвлэлийн мэдээ, улирал ба жилийн тайлангууд, илтгэлүүд, мѳн бусад компанитай холбоотой мэдээллүүд танд автоматаар хүргэгдэхэд татгалзах зүйлгүй хэмээн мэдүүлсэнд тооцно. Та дээрх мэдээллүүдийг автоматаар хүлээн авахаас татгалзах боломжтой