Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл

Эрдэнэ Ресурсийн Тѳлѳѳлѳн Удирдах Зѳвлѳл (“ТУЗ”)-ийн гишүүд нь уул уурхай болон санхүүгийн салбарт олон жилийн турш ажилласан, туршлагатай удирдах албан тушаалтнуудаас бүрддэг. 

ТУЗ нь долоон гишүүнээс бүрддэг бѳгѳѳд  Үнэт цаасны тухай хууль тогтоомжийн шаардлагын дагуу зургаан гишүүн нь хараат бус гишүүд юм. Хараат бус гишүүд нь компанитай шууд болон шууд бус харилцаагүй, хараат бус санал, дүгнэлт гаргах үүрэг хүлээнэ. 2018 онд нэр дэвшүүлсэн ТУЗ нь дараах гишүүдээс бүрдэж байна. 

Петер K.Акерли, Ерөнхийлөгч, Гүйцэтгэх захирал, ТУЗ-ийн гишүүн

Петер K.Акерли

Петер К.Акерли Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорацийг үүсгэн байгуулагчдын нэг бөгөөд 2003 оны 3 дугаар сараас Компанийн (ТХБ-д бүртгэлтэй) Ерөнхийлөгч, Гүйцэтгэх захирал, ТУЗ-ийн гишүүнээр ажиллаж байна.

Петер Акерли нь ашигт малтмалын хайгуул, компанийн санхүүжилт, төсөл хөгжүүлэлт болон хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй ашигт малтмалын компаниудыг удирдах чиглэлээр 25 гаруй жил ажилласан туршлагатай. Петер Акерли нь геологич бөгөөд ажил мэргэжлийнхээ он жилүүдийн ихэнхэд нь Хойд, Өмнөд Америк, Ази тивийн орнуудад ажилласан ба тэр дундаа сүүлийн 20 гаруй жил Монгол Улсад голлон ажиллаж байна. Акерли нь Халифакс дахь Сэнт Мэригийн их сургууль (“Saint Mary’s University”)-ийг геологич мэргэжлээр (BSc) бакалаврын зэрэгтэй дүүргэсэн (1988). Түүнчлэн Торонтогийн хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй Мориен Ресурзис Корпораци (“Morien Resources Corp”)-ийн ТУЗ-ийн дарга, Барисан Гуолд Корпораци (“Barisan Gold Corp”)-ийн ТУЗ-ийн гишүүн юм.

Тэрээр Компанийн ТУЗ-ийн Хяналтын болон Техникийн хороодын гишүүн юм.

Ж.C. (Крис) Кован, ТУЗ-ийн Дарга

Ж.C. (Крис) Кован

Ж.С. (Крис) Кован 2015 оны 6 дугаар сард ТУЗ-ийн даргаар томилогдсон. Тэрбээр өмнө нь Ази тив хариуцсан Дэд Ерөнхийлөгчийн албан тушаалыг хашин, Компанийн охин компани “Эрдэнэ Монгол ХХК”-ийн ерөнхий захирлын үүргийг хавсран гүйцэтгэж байсан бөгөөд 2003 оны 2 дугаар сараас ТУЗ-ийн гишүүнээр сонгогдсон. Кован 1990 оноос хойш олон улсын хайгуулын болон олборлолтын компаниудад ашигт малтмалын чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж ирсэн. 1984-1990 онд Нью Паскалис Майнз Лтд. Компани (“New Pascalis Mines Ltd”)-д Ерөнхийлөгч, Захирал; 1981-1990 онд Нью Кюбек Раглан Майнз Лтд. Компани (“New Quebec Raglan Mines Ltd”)-д Дэд Ерөнхийлөгч, Захирал; 1984-1990 онд Индусмин Лтд. Компани (“Isdusmin Ltd”)-ийн ТУЗ-ийн дарга; 1981-1990 онд Юнайтед Кено Хилл Майнз Лтд. Компани (“United Keno Hill Mines Ltd”)-д Ерөнхийлөгч, Гүйцэтгэх захирал; 1981-1983 онд Уэсфроб (“Wesfrob”) Уул уурхайн салбарын Ерөнхийлөгч, мөн Фалконбриж (“Falconbridge”)-д 28 жилийн турш удирдах албан тушаал хашиж байсан. Tэрээр Фалконбрижийн газрын гадаргын болон уурхайн хайгуулын төслүүдийг хариуцан ажиллаж байсан ба Зүүн өмнөд Азид хайгуулын менежерийн албан тушаалыг хашиж байсан. Мөн Садбюри Оперейшн (“Sudbury Operations”)-д Ахлах геологичоор ажиллаж байв. Тэрээр шинжлэх ухааны магистрийн (Геологи) зэрэгтэй бөгөөд Онтариогийн мэргэжлийн инженерүүдийн холбооны гишүүн юм. Кован нь уул уурхайн салбарт 50 гаруй жил ажилласан туршлагатай нэгэн.

Компанийн ТУЗ-ийн Хяналтын болон Техникийн хороодын гишүүний албыг хашдаг.

Др. Анна Биолик, ТУЗ-ийн гишүүн

Др. Анна Биолик

Др. Биолик төр ба хувийн хэвшлийн салбарт 30 гаруй жил ажиллаж буй туршлагатай, Төв Азийн бизнес, дипломат харилцааны чиглэлээр мэргэшсэн Канадын тэргүүлэгч мэргэжилтнүүдийн нэг юм. Тэрбээр 2010-2012 онд Канадын Гадаад хэрэг, Олон улсын худалдааны яамны Номхон далайн бүс хариуцсан Захирлаар ажиллаж байгаад 2012 онд төрийн албанаас чөлөөлөгдсөн. Др.Биолик 2014 оноос бие даасан зөвлөхөөр ажиллаж, дэлхийн бизнес стратеги, худалдааны дипломат харилцааны чиглэлээр зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг Аллам Эдвайзори Групп (“Allam Advisory Group”)-ын Дэд Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх захирлын албыг хаших болсон байна. Тэрбээр Канадаас Монгол Улсад суусан анхны Элчин сайд бөгөөд 2008 онд Канадын бүрэн эрхт элчин сайдын яамыг байгуулж байв. Др.Биолик өмнө нь Канад улсаас Казахстан, Киргизстан болон Таджикстан улсад суух Элчин сайдаар, Оросын Холбооны улсын Санкт Петербург хотноо суух Ерөнхий консулаар тус тус томилогдон ажиллаж байсан. Түүнчлэн тэрбээр олон улсын харилцаа, парламентын асуудлаар Канадын Амбан захирагчийн Ахлах Зөвлөх, Канадын шууданд Европыг хариуцсан маркетингийн менежер, Инвестмент Партнершипс Канад (“Investment Partnerships Canada”)-д Ахлах менежер, Олон улсын бизнес хөгжүүлэх төвд Захирал зэрэг албан тушаалыг хашиж байв. Хөгжиж буй зах зээл дэх Канадын компаниудтай ойр хамтран ажиллаж байсан, олон улсын худалдааны чиглэлээр өндөр туршлагатай Др.Биолик нь одоогоор БК, Виктория дахь Роял Роудс их сургууль (Royal Roads University)-ийн Хөтөлбөр, судалгааны зөвлөлийн бие даасан гишүүн, Хойд Америк-Монголын бизнесийн зөвлөлийн Канадын зөвлөлийн даргаар ажиллаж байна. Мөн Канадын Төрийн захиргааны хүрээлэнгийн гишүүн Др. Биолик Монтреалын их сургууль (“University of Montreal”)-д докторын (Ph.D) зэрэг хамгаалсан бөгөөд Англи, Франц, Орос, Польш хэлтэй.

Жон П.Бюрн, ТУЗ-ийн гишүүн

Жон Бюрн 2004 оны 8 дугаар сараас ТУЗ-ийн гишүүнээр томилогдон ажиллаж байна. Тэрбээр 1997 оноос хойш Канада Эксплорэйшн Лимитедийн Петролиум Корпораци (“Canada Exploration Limited”, “Petroleum Corporation”)-ийн (Петрекс) Ерөнхийлөгчийн албыг хашиж буй бөгөөд хөрөнгө оруулалтын банк, байгууллагын санхүүгийн чиглэлээр 30 гаруй жил ажилласан туршлагатай. Жон Бюрн Петрексийн туслалцаатай байгуулагдаж, санхүүжсэн Энерплас Энержи сервизес Лтд. Компани (“Enerplus Energy Services Ltd”)-ийн Дэд Захирлаар (1986-2000) ажиллаж байснаас гадна Левеск Бюбин Жеоффрион Инк. (“Levesque Beaubien Geoffrion Inc”) (одоогийн Үндэсний Санхүүгийн банк), А.Е Амис энд Компани (“A.E Ames & Company”) / Доминион Секюритиз Амис (“Dominion Securities Ames”) болон Дэ Фөрст Бостон Корпораци (“The First Boston Corporation”) зэрэг байгууллагад удирдах албан тушаал хашиж байсан. Тэрбээр МакГилл Их сургууль (“McGill University”)-ийг Бакалаврын (B.A) зэрэгтэй, Торонтогийн Их сургууль (“University of Toronto”)-ийн Хуулийн сургуулийг эрхзүйн бакалавр (LL.B) зэрэгтэй тус тус дүүргэсэн, Итгэмжлэгдсэн Санхүүгийн Шинжээч (CFA) юм.

Мөн тэрээр Компанийн Аудит, Засаглал, Ил тод байдлын бодлогын хороодын гишүүн юм.

Т.Лэйтон Крофт, ТУЗ-ийн гишүүн

Т.Лэйтон Крофт

Лэйтон Крофт 2015 оны 6 дугаар сард ТУЗ-ийн гишүүнээр томилогдсон. Тэрээр ашигт малтмалын салбарын удирдах албан тушаалд 25 гаруй жил ажилласан ба Монгол Улсад урт хугацаагаар ажиллаж байсан туршлагатай. Крофт нь Канад, АНУ-д цэнэг хураагуурын металл болон алтны хайгуулын Панконтинентал Гоулд Корпораци (“Pancontinental Gold Corporation”)-ийн (MSX-V; PUC) Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх захирал юм. Тэрээр Монгол Улсад Азийн сангийн суурин төлөөлөгч, Оюу толгойн тэргүүн Дэд Ерөнхийлөгч, Пийбоди Энержи (“Peabody Energy”) компанийн Дэд ерөнхийлөгчөөр тус тус ажиллаж байсан. Лэйтон Монголын Бизнесийн зөвлөлийн үүсгэн байгуулагчдын нэг, Монголын уул уурхайн үндэсний ассоциацийн хүндэт гишүүн, Монголын Америк их сургуулийн үүсгэн байгуулагчдын нэг юм. Одоогоор Америкт суурин буй Крофт нь Монгол, Хонконг, Сингапур, Өмнөд Солонгос, Индонези улсуудад ажиллаж амьдарч байсан ба Рио Тинто (“Rio Tinto”), Айвенхоу Майнз (“Ivanhoe Mines”), Дюк Энержи (“Duke Energy”), Атриум Хэлт (“Atrium Health”) зэрэг байгууллагад ажиллаж байсан туршлагатай. Лэйтон нь Чапел Хилл дахь Хойд Кэролинагийн их сургууль (“University of North Carolina”), Вермонт дахь Олон улсын сургууль, Массачуссетс дахь Тафтс их сургууль (“Tufts University”)-ийн Хууль, Дипломат харилцааны Флетчер сургуулийг тус тус дүүргэсэн байна.

Камерон МакРэй, ТУЗ-ийн гишүүн

Камерон МакРэй

Камерон МакРэй 2018 оны 3 дугаар сард ТУЗ-ийн гишүүнээр томилогдсон. Тэрбээр гурван тивийн дөрвөн улсад уул уурхайн бүрэн хөгжүүлэлт хийж, уул уурхайн компаниудыг удирдаж байсан туршлагатай удирдах албан тушаалтан юм. Камерон Рио Тинтод 28 жил ажиллах хугацаандаа Монгол Улсад Оюу Толгой ХХК-ийн Захирал, Рио Тинтогийн Монгол улсыг хариуцсан захирлын албыг тус тус хашиж байсан бөгөөд энэ үед 6 тэрбум ам.долларын Оюу толгой зэс-алтны уурхайн бүтээн байгуулалт, нээлтийг төлөвлөгөөт хуваариас нь өмнө эхлүүлж, зөвхөн бүтээн байгуулалтын ажилд 15,000 гаруй хүнийг ажлын байраар хангаж байсан.

Камерон бүтээн байгуулалтын шинэ (greenfield) болон сайжруулалтын (brownfield) төслүүд, бизнесийн цогц өөрчлөлт, шинэчлэлтийн төслүүдийг амжилттай удирдаж, компанийн түвшинд арилжаа/нэгдэн нийлэх ажиллагааг удирдан явуулж байсан арвин туршлагатай юм. Тэрээр Оюу Толгойд ажиллахаасаа өмнө Өмнөд Африк дахь Ричардс Бей Минералс (“Richards Bay Minerals”)-т Гүйцэтгэх захирал (2008-2010), Зимбабве улсын Мурова Даймондс (“Murowa Diamonds”)-д Ерөнхий захирал (2006-2007), Австрали дахь Хайл Крийк (“Hail Creek”)-ийн коксжих нүүрсний өргөжүүлэлтийн төсөлд Төслийн захирлаар тус тус ажиллаж байв. 2004 оноос өмнө Компанийн болон Бизнесийн нэгжийн түвшинд үйл ажиллагаа, төслүүдийн хөгжүүлэлтийг удирдан ажиллаж байсан. Камерон 1995 онд CRA болон RTZ-ийн нэгдэх, цаашлаад давхар бүртгэлтэй Рио Тинто компани болох 29 тэрбум Австрали долларын хэлцэл, үйл ажиллагааг зохион байгуулсан багийн голлох гишүүн байсан.

МакРэй зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг Тарва Инвестмент энд Эдвайзори (“Tarva Investment & Advisory”) компанийн үүсгэн байгуулагч бөгөөд тус компани нь Рио Тинто болон Монгол Улсын Засгийн газрын хооронд үүссэн Оюу толгойтой холбоотой маргааныг шийдвэрлэхэд Монголын төрийн өмчит хөрөнгийн удирдлагын Эрдэнэс Монгол компанид зөвлөгөө өгөх стратегийн зөвлөхөөр ажилласан байна. Мөн тэрээр Монголын Бизнесийн Зөвлөлийн Гүйцэтгэх захирал, Үндэсний Стратегийн Хүрээлэн болон Урлагын зөвлөлд удирдах албан тушаалуудыг хашдаг. Камерон Австрали, Африк улсуудад боловсрол эзэмшсэн бөгөөд Худалдаа болон Бизнесийн удирдлагын магистр (Монаш Маунт Элиза бизнесийн сургууль, 1991) (“Monash mount Eliza, 1991”) зэрэгтэй.

Дэвид В.Мошер, ТУЗ-ийн гишүүн

Дэвид В.Мошер

Дэвид В.Мошер нь олон улсын уул уурхайн салбарт 35 гаруй жил ажилласан туршлагатай удирдах албан тушаалтан юм. Тэрээр 1992-2008 онд Торонтогийн хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй, Канад, Африк, Орос улсад алтны хайгуул, олборлолт, боловсруулалт хийдэг Хай Ривер Гоулд Майнз Лтд. Компани (“High River Gold Mines Ltd”)-ийн Ерөнхийлөгч бөгөөд Гүйцэтгэх захиралаар ажиллаж байсан. Энэхүү компанийг удирдах хугацаандаа Оросын алтны хоёр уурхайн нэгдэх үйл ажиллагааны хэлцлийг хийж байсан ба Буркина Фасогийн засгийн газартай уул уурхайн хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулж байсан. Мөн компанийг өрөгжүүлэн тэлэхэд шаардлагатай 300 сая долларын санхүүжилт босгож, хоёр ил уурхайн (Буркина Фасо дахь Тапарко “Taparko” алтны уурхай, Орос дахь Березитовый “Berezitovy” алтны уурхай) хөгжүүлэлтийг удирдан чиглүүлж ажиллажээ. Дэвид Панконтинентал Майнинг Лимитед компани (“Pancontinental Mining Limited”)-ийн төслийн менежерээр ажиллаж байх хугацаандаа багийн гишүүдтэйгээ хамтран тухайн үед дэлхийд хамгийн томд тооцогдох ураны ордыг (Австралийн хойд хэсэгт орших Жабилука орд) илрүүлэн нээсэн байна. Мөн Камбиор Инк. (“Cambior Inc”) зэрэг компаниудын удирдах зөвлөлд ажиллаж байсан.

Сүүлийн жилүүдэд тэрбээр төрийн болон хувийн хэвшлийн ашигт малтмалын компаниудад бүтцийн өөрчлөлт хийх, дахин санхүүжүүлэх чиглэлээр идэвхтэй ажиллаж байгаа ба одоогийн байдлаар Панконтинентал Уран корпораци (“Pancontinental Uranium Corporation”) (TSX-V), Пелангио Эксплорэйшн Инк. (“Pelangio Exploration Inc”) (TSX-V) зэрэг хайгуул, олборлолтын хэд хэдэн компанийн захирлаар ажиллаж байна. Дэвид Акадиа их сургууль (“Acadia University”)-ийг геологийн мэргэжлээр бакалаврын зэрэгтэй (BSc) дүүргэсэн.


© 2019 Erdene Resource Development Corp.
All rights reserved.
Website by Adnet