МЭДЭЭ

2018.12.18
Эрдэнэ Ресурс нь Хѳндий алтны тѳслийн анхан шатны эдийн засгийн тооцооллыг танилцууллаа

2018.12.17
Хѳндий Алтны Тѳслийн анхан шатны эдийн засгийн тооцооллыг танилцуулах цахим хурал хийнэ

2018.11.15
Эрдэнэ Ресурс 2018 оны 3-р улирлын санхүүгийн тайлан болон үйл ажиллагааны тайланг танилцууллаа

2018.11.05
Эрдэнэ Ресурс нь Баян Хѳндийн нѳѳцийн техникийн 43-101 тайланг бүртгүүлж, хайгуулын үр дүнг танилцууллаа

2018.09.18
Erdene Announces Resource Estimate for the High-Grade Khundii Gold Project

2018.08.14
Erdene Provides Second Quarter Project Review and Financial Results

2018.07.05
Erdene Continues to Define Northern Extension at Bayan Khundii Gold Project With 81 Metres of 2.6 g/t Gold Including 17 Metres of 9.2 g/t Gold

2018.06.25
Erdene Files NI 43-101 Technical Report for its Mineral Resource Estimate on the Altan Nar Gold-Polymetallic Project

2018.06.15
Erdene Announces Results of Annual Meeting of Shareholders

2018.06.14
Erdene Becomes First Cross-Listed Company on the Mongolian Stock Exchange, Closes an Oversubscribed Financing

2018.06.14
Erdene Intersects Multiple Wide, High-Grade Gold Intervals at Bayan Khundii, Including 143 Metres of 2.6 g/t Gold with 4 metres of 57 g/t Gold

2018.06.08
Erdene Closes Private Placement

2018.05.31
Erdene Announces Listing on the Mongolian Stock Exchange, Offering and Private Placement

2018.05.10
Erdene Significantly Increases Resource Estimate at the Altan Nar Gold-Polymetallic Project

2018.05.08
Erdene Establishes Strong Continuity of High-Grade Zones, Including 18 Metres of 21.6 g/t Gold at Bayan Khundii Gold Project

2018.04.11
Erdene Commences Drill Program at Bayan Khundii Gold Project

2018.03.28
Erdene Provides Project Review and Year-End Financial Results; Announces Q2 Drill Program at Bayan Khundii and Regional Gold-Copper Projects

2018.03.21
Эрдэнэ нь Баянжаргалын Бямбасайханыг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр томилов

2018.03.15
Эрдэнэ нь Камерон МакРэйг Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнээр томилов

2018.01.24
Эрдэнэ нь бүсийн хайгуулын мэдээгээ шинэчлэлээ; Баян Хөндийгөөс хойд зүгт 3.4 километрт байх Алтан Сум төсөлд өндөр агуулага бүхий 70 г/т алттай 2 метр огтлогдлоо.

2018.01.10
Эрдэнэ Баян Хөндийд өрөмдлөгийн судалгаа хийн, алтны өндөр агуулга бүхий хэд хэдэн бүсийг илрүүлсэн ба үүнд одоогоор мэдэгдэж буй хамгийн өндөр агуулга болох 2,200 г/т алттай 1 метр зэрэг үр дүнгүүд багтаж байна.

Цахим мэдээнд бүртгүүлэх

Та ѳѳрийн имэйл хаягийг бүртгүүлснээр манай байгууллагын хэвлэлийн мэдээ, улирал ба жилийн тайлангууд, илтгэлүүд, мѳн бусад компанитай холбоотой мэдээллүүд танд автоматаар хүргэгдэхэд татгалзах зүйлгүй хэмээн мэдүүлсэнд тооцно. Та дээрх мэдээллүүдийг автоматаар хүлээн авахаас татгалзах боломжтой