МЭДЭЭ

2013.12.10
Эрдэнэ Алтан Нар төсөл дээр алтны шинэ талбайг нээсэн бөгөөд суваг малталтын ажлаар алтны шинэ бүсүүдийг баталгаажуулаа. 6.2г/т агуулга бүхий 4 метрийг агуулсан 1.6 г/т алтны агуулга бүхий 38 метр;

2013.11.18
Эрдэнэ Алтан Нар алт-мөнгөний төсөл дээр суваг малталтын ажил хийж дуусгав

2013.11.07
Эрдэнийн зарласан хаалттай хөрөнгө оруулалтын захиалгын хэмжээ давж хаагдав.

2013.10.08
Эрдэнэ хаалттай хөрөнгө оруулалтыг зарлав. Алтан Нар алтны төслийн хайгуулын талаар шинэчлэсэн мэдээ гаргалаа

2013.10.07
Эрдэнэ Алтан Нар алтны төсөл дээр хайгуулын ажил эхлүүллээ

2013.07.02
Эрдэнэ Жилийн ерөнхий хурлын онцлох асуудлууд болон төслийн явцын талаар мэдээлэл хийв

2013.06.27
Эрдэнэ компани Алтан Нар алтны төслийн металлургийн эерэг дүнг танилцууллаа

2013.06.01
Хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх захидал

2013.04.23
Эрдэнэ хаалттай санхүүжилтийг хаалаа

2013.04.11
Эрдэнэ компани Монгол Улсад стратегийн түншлэл байгуулав

2013.04.10
Эрдэнэ Монгол Улсын нүүрсний салбар дахь үйл ажиллагаагаа зогсоож, стратегийн зорилтуудаа шинэчилснээ мэдэгдэв

2013.04.03
Эрдэнэ жилийн эцсийн санхүүгийн үр дүн, төслийн явцын талаар мэдээлэв

Цахим мэдээнд бүртгүүлэх

Та ѳѳрийн имэйл хаягийг бүртгүүлснээр манай байгууллагын хэвлэлийн мэдээ, улирал ба жилийн тайлангууд, илтгэлүүд, мѳн бусад компанитай холбоотой мэдээллүүд танд автоматаар хүргэгдэхэд татгалзах зүйлгүй хэмээн мэдүүлсэнд тооцно. Та дээрх мэдээллүүдийг автоматаар хүлээн авахаас татгалзах боломжтой