МЭДЭЭ

2013-12-10
Эрдэнэ Алтан Нар төсөл дээр алтны шинэ талбайг нээсэн бөгөөд суваг малталтын ажлаар алтны шинэ бүсүүдийг баталгаажуулаа. 6.2г/т агуулга бүхий 4 метрийг агуулсан 1.6 г/т алтны агуулга бүхий 38 метр;

2013-11-18
Эрдэнэ Алтан Нар алт-мөнгөний төсөл дээр суваг малталтын ажил хийж дуусгав

2013-11-07
Эрдэнийн зарласан хаалттай хөрөнгө оруулалтын захиалгын хэмжээ давж хаагдав.

2013-10-08
Эрдэнэ хаалттай хөрөнгө оруулалтыг зарлав. Алтан Нар алтны төслийн хайгуулын талаар шинэчлэсэн мэдээ гаргалаа

2013-10-07
Эрдэнэ Алтан Нар алтны төсөл дээр хайгуулын ажил эхлүүллээ

2013-07-02
Эрдэнэ Жилийн ерөнхий хурлын онцлох асуудлууд болон төслийн явцын талаар мэдээлэл хийв

2013-06-27
Эрдэнэ компани Алтан Нар алтны төслийн металлургийн эерэг дүнг танилцууллаа

2013-06-01
Хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх захидал

2013-04-23
Эрдэнэ хаалттай санхүүжилтийг хаалаа

2013-04-11
Эрдэнэ компани Монгол Улсад стратегийн түншлэл байгуулав

2013-04-10
Эрдэнэ Монгол Улсын нүүрсний салбар дахь үйл ажиллагаагаа зогсоож, стратегийн зорилтуудаа шинэчилснээ мэдэгдэв

2013-04-03
Эрдэнэ жилийн эцсийн санхүүгийн үр дүн, төслийн явцын талаар мэдээлэв


© 2021 Erdene Resource Development Corp.
All rights reserved.
Website by Adnet