Байгууллагын видео танилцуулга

Bayan Khundii Gold Project: Mine Development Flythrough

Mr. Peter Akerley, Developing the high-grade Khundii Gold District “PDAC 2021” 

Episode 3: The Stakeholders 

Mr. Peter Akerley, “Metals Investor Forum - 2020” Podium Presentation

Mr. Peter Akerley, “Metals Investor Forum - 2020” Backstage Interview

Hockey Initiative in Mongolia

 

Episode 2: Path to Development 

 

Episode 1: Discovery - The New Khundii Gold Project

Mr. Peter Akerley, “Discover Mongolia - 2019” Podium Presentation

 

Erdene Resource Development Corp. Dual Listing, June 2018

 

Цахим мэдээнд бүртгүүлэх

Та ѳѳрийн имэйл хаягийг бүртгүүлснээр манай байгууллагын хэвлэлийн мэдээ, улирал ба жилийн тайлангууд, илтгэлүүд, мѳн бусад компанитай холбоотой мэдээллүүд танд автоматаар хүргэгдэхэд татгалзах зүйлгүй хэмээн мэдүүлсэнд тооцно. Та дээрх мэдээллүүдийг автоматаар хүлээн авахаас татгалзах боломжтой